KULTURA I SPORT 20 marca 2017 roku w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 12 w Sosnowcu będzie realizowany projekt promujący kulturę w sporcie – popularyzujący „kulturalną” piłkę nożną. Projekt został przygotowany przez Stowarzyszenie Byłych Piłkarzy Górnika – Kazimierz „Kaziki” we współpracy z Radą Dzielnicy Kazimierz oraz Policją, a jest finansowany przez Gminę Sosnowiec – […]
Czytaj dalej
Bardzo dobra wiadomość! Działki będące integralną częścią osiedli na ulicy Wagowej i Ogrodowej w Kazimierzu Górniczym zostały po interwencji Prezydenta i Przewodniczącego Rady Dzielnicy wycofane przez SRK ze sprzedaży. W najbliższym czasie władze Sosnowca usiądą do rozmów w sprawie sposobu i warunków przejęcia tych gruntów. W tej sprawie w dniu 28 lutego 2017 roku wspólne oświadczenie […]
Czytaj dalej
Z jednej strony wstrzymanie sprzedaży mieszkań przez KWK Kazimierz-Juliusz, a z drugiej strony komercyjna wyprzedaż przez SRK wyrwanych gruntów, które są integralną częścią naszych osiedli. Na zdjęciach – ulica Ogrodowa i miejsca parkingowe ze stanowiskami śmietnikowymi oraz ulica Wagowa ze stanowiskami śmietnikowymi. To wszystko chce komercyjnie sprzedać SRK albo wymusić na miastu wykup tych gruntów. […]
Czytaj dalej
Ponad rok temu władze Spółki Restrukturyzacji Kopalń lub KWK Kazimierz-Juliusz podjęły decyzję o niewypłacaniu należnych odpraw dla górników KWK Kazimierz-Juliusz. Górnicy o swoje pieniądze upomnieli się w sądzie, a sąd oczywiście przyznał im rację. Należności KWK KJ wobec górników wzrosły o kilka milionów z powodu naliczonych odsetek oraz kosztów sądowych. KWK Kazimierz-Juliusz ŚWIADOMIE nie wypłacała […]
Czytaj dalej
W zeszłym tygodniu (w dniu 17 stycznia) na podstawie uzyskanej dokumentacji technicznej ogłoszony został przez Miejski Zakład Usług Komunalnych w Sosnowcu przetarg na usługę naprawy pomostu dla pieszych na ulicy Szenwalda.  Zgodnie z oceną stanu technicznego kładka znajduje się w stanie awaryjnym: belki główne, złożone z dwóch dźwigarów są silnie skorodowane (w ok. 80%) i […]
Czytaj dalej
Obchody Barbórki w Sosnowcu po likwidacji ostatniej kopalni Po zaprzestaniu wydobycia i likwidacji części dołowej ostatniej w Zagłębiu Dąbrowskim kopalni węgla kamiennego sosnowiecka dzielnica Kazimierz Górniczy pozostała górnicza niestety już tylko z nazwy. Za sprawą jej mieszkańców, Rady Dzielnicy i KWK Kazimierz-Juliusz tradycje będą jednak podtrzymywane. Nie ma oczywiście mowy o hucznym świętowaniu, a jedynie […]
Czytaj dalej
Szanowni Państwo,             Kilka miesięcy temu mieszkańcy wschodnich dzielnic Sosnowca wystąpili do Spółki Restrukturyzacji Kopalń z prośbą o przekazanie nam figurki św. Barbary. Mieszkańcy pragnęli stworzyć symboliczne miejsce pamięci po Kopalni Kazimierz-Juliusz, które byłoby dostępne dla wszystkich mieszkańców wschodnich dzielnic. Zawiązał się społeczny komitet budowy kapliczki skupiony wokół Stowarzyszenia im. Bogdana Jańskiego oraz Parafii pw. […]
Czytaj dalej
Dzisiaj został otwarty przejazd kolejowy na ulicy Jasieńskiego. Jego poprawki trwały dłużej niż zakładano. Zostało poprawione ułożenie płyt przejazdowych, oraz została sfrezowana i na nowo wyprofilowana nawierzchnia asfaltowa z obu stron. Jest zdecydowanie lepiej i przejazd z maksymalną dopuszczalną prędkością nie będzie powodował uszkodzenia pojazdów.
Czytaj dalej
Load ...