plakat fairplay_wew

 

 

KULTURA I SPORT

20 marca 2017 roku w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 12 w Sosnowcu będzie realizowany projekt promujący kulturę w sporcie – popularyzujący „kulturalną” piłkę nożną. Projekt został przygotowany przez Stowarzyszenie Byłych Piłkarzy Górnika – Kazimierz „Kaziki” we współpracy z Radą Dzielnicy Kazimierz oraz Policją, a jest finansowany przez Gminę Sosnowiec – Miejski Dom Kultury – Kazimierz.

Głównym założeniem projektu jest przekazanie uczniom wiedzy o zasadach gry „fair play” oraz podniesienie poziomu kultury kibicowania w piłce nożnej w odniesieniu do zawodników drużyny własnej i przeciwnej, a także wobec sędziów, trenerów i publiczności. Celem projektu jest zapewnienie młodzieży aktywnego i kulturalnego sposobu spędzania wolnego czasu oraz powiązanie w świadomości młodych ludzi pojęcia kultury ze sportem. Projekt będzie przebiegał w II etapach – część teoretyczną przeprowadzą trenerzy UEFA B, część praktyczna będzie miała formę rozgrywek sportowych, w których ocenie zostanie poddana zarówno gra drużyn piłkarskich jak i zachowanie kibiców.

Projektowi towarzyszą dwa konkursy:

Konkurs na hasło promujące naszą szkołę w zawodach sportowych:

  •  podpisane propozycje haseł prosimy wrzucać do skrzynki, która będzie wystawiona w bibliotece szkolnej od 9 do 16 marca,
  • najciekawsza propozycja wybrana przez komisję zostanie nagrodzona,
  • rozstrzygnięcie konkursu 20 marca 2017r. 2.

Konkurs na zawodnika „fair play” spośród uczniów naszej szkoły:

  • propozycje nazwisk uczniów, którzy zachowują się w kulturalny i koleżeński sposób na lekcjach wychowania fizycznego i podczas rozgrywek sportowych, prosimy wrzucać do skrzynki, która będzie wystawiona w bibliotece szkolnej od 9 do 16 marca,
  • uczeń, który otrzyma najwięcej głosów, zostanie nagrodzony,
  • rozstrzygnięcie konkursu 20 marca 2017 r.

plakat fairplay

Komentarze

O Autorze

Zobacz także: