grid

W zeszłym tygodniu (w dniu 17 stycznia) na podstawie uzyskanej dokumentacji technicznej ogłoszony został przez Miejski Zakład Usług Komunalnych w Sosnowcu przetarg na usługę naprawy pomostu dla pieszych na ulicy Szenwalda.  Zgodnie z oceną stanu technicznego kładka znajduje się w stanie awaryjnym: belki główne, złożone z dwóch dźwigarów są silnie skorodowane (w ok. 80%) i miejscowo nie posiadają środników; półki podobnie: są w części całkowicie skorodowane. Z uwagi na istniejące zagrożenie kładka została wyłączona z ruchu. Konieczne jest wybudowanie nowego pomostu dla pieszych.

Termin wykonania zamówienia: pilnie w granicach czasowych W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO 10.04.2017r. Wykonawca zostanie wybrany na podstawie dwóch kryteriów – najniższa cena oraz skrócenie terminu wykonania pomostu.

Przedmiotowa kładka dla pieszych znajduje się w ciągu ulicy Szenwalda w Sosnowcu nad tzw. Rowem Mortimerowskim, w dzielnicy Kazimierz. Rów Mortimerowski to sztuczny ciek wodny, mający swoje źródła w Sosnowcu – Zagórzu, wpadający do rzeki Bobrek
Kładka dla pieszych posiada następujące wymiary: szerokość 1,50 m, długość 8,10 m. Składa się z dwóch dźwigarów stalowych w rozstawie 0,70 m, połączonych poprzecznicami stalowymi, w odstępie co 1,05 m. Belki składają się głównie z dwóch dwuteowników stalowych NP-140, nałożonych na siebie i zespawanych. Poprzecznice stanowią profile stalowe o kształcie używanym w górnictwie. Na tak wykonanym ruszcie ułożony jest pomost z blachy ryflowanej o grubości 6,00 mm. Blacha pomostowa ma łączną długość 9,70m i swym zasięgiem zalega po 800mm poza krawędź dźwigarów głównych. Blacha pomostowa znajduje się na równi z nawierzchnią jezdni ulicy. Do kładki podwieszone są dwie rury ochronne o niewiadomym pochodzeniu.
Zgodnie z oceną stanu technicznego kładka znajduje się w stanie awaryjnym: belki główne, złożone z dwóch dźwigarów j.w. są silnie skorodowane (w ok. 80%) i miejscowo nie posiadają środników; półki podobnie: są w części całkowicie skorodowane. Z uwagi na istniejące zagrożenie – kładka została wyłączona z ruchu (ruch pieszy odbywa się zwężeniem jezdni (wygrodzonym za pomocą barier z tworzywa sztucznego).

OPIS KONCEPCJI NAPRAWY KONSTRUKCJI KŁADKI:
Zakładane wymiary główne kładki: długość 8,00m, szerokość 1,50m
1. Rozebranie istniejącej konstrukcji kładki
2. Wykonanie nowej konstrukcji kładki w miejsce konstrukcji rozebranej:
Opis nowej konstrukcji:
– ruszt stalowy, złożony z dwóch stalowych dźwigarów głównych wykonanych z ceowników NP-E-400 o rozstawie 1500 mm, połączonych poprzecznicami z dwuteowników NP-100 co 1500 mm;
– pas dolny dźwigarów stężony krzyżulcami z kątowników 60 x 50 x 8.
– nowa konstrukcja kładki powinna być wyniesiona na około 12-15 cm ponad jezdnię, co stanowić ma „krawężnik” nawiązujący do krawężnika jezdni;
– nawierzchnia pomostu wykonana z bali drewnianych o grubości 5 cm i 3 krawędziaków o wymiarach 100 x 100mm na poprzecznicach
– na dojściu do kładki ma być ułożona nawierzchnia z kostki brukowej betonowej na podsypce piaskowej
– ograniczenie pionowe od strony rzeki balustradą mostową z płaskowników.

MATERIAŁY NOWEJ KONSTRUKCJI:
– stal S235JR według EN-10025-2004, zabezpieczona antykorozyjnie systemowymi powłokami malarskimi po uprzednim oczyszczeniu (np. czyszczenie strumieniowo-ścierne) powierzchni do metalicznego połysku (stopień czystości Sa2,5)
– drewno powinno być zabezpieczone i nasycone materiałem grzybobójczym.

Komentarze

O Autorze

Zobacz także: