orzel-orly-grid

Szanowni Państwo,

            Kilka miesięcy temu mieszkańcy wschodnich dzielnic Sosnowca wystąpili do Spółki Restrukturyzacji Kopalń z prośbą o przekazanie nam figurki św. Barbary. Mieszkańcy pragnęli stworzyć symboliczne miejsce pamięci po Kopalni Kazimierz-Juliusz, które byłoby dostępne dla wszystkich mieszkańców wschodnich dzielnic. Zawiązał się społeczny komitet budowy kapliczki skupiony wokół Stowarzyszenia im. Bogdana Jańskiego oraz Parafii pw. Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa.

            Jednocześnie Rada Dzielnicy Juliusz wystąpiła do Spółki Restrukturyzacji Kopalń o przekazanie figurki św. Barbary z szybu Karol znajdującego się w Juliuszu do parafii w tej dzielnicy.

            Doszło do spotkania przedstawicieli KWK Kazimierz-Juliusz ze wszystkimi Radami Dzielnic oraz związków zawodowych. Zaproszeni goście jednogłośnie zgodzili się, że figurki św. Barbary powinny zostać przekazane Radom Dzielnic z Kazimierza Górniczego i Juliusza. Podpisano odpowiednie porozumienie.

            Niestety w ostatnich tygodniach docierają do nas informacje jakoby figurki nie miały zostać przekazane zgodnie z podpisanym porozumieniem. Jest to działanie wbrew woli demokratycznie wybranych reprezentantów dzielnic Kazimierz Górniczy, Ostrowy, Maczki, Juliusz i Porąbka oraz reprezentantów byłych pracowników Kopalni w postaci związków zawodowych Sierpień 80 i NSZZ Solidarność.

Podczas zeszłorocznej konferencji na temat zagospodarowania terenów po KWK Kazimierz-Juliusz i stworzenia Muzeum Górniczego Kazimierz-Juliusz wszyscy zaproszeni goście, w tym Posłowie, Senatorowie i kandydaci na te funkcje deklarowali chęć pomocy mieszkańcom Kazimierza Górniczego.

W przede dniu bardzo ważnego dla nas Dnia Górnika i obchodów tradycyjnej Barbórki w Kazimierzu Górniczym apelujemy o pomoc w stworzeniu miejsca pamięci po górnictwie w dzielnicy Kazimierz Górniczy oraz Juliusz zgodnie z wolą jej mieszkańców.

Tekst niniejszego apelu został jednogłośnie przyjęty przez Radę Dzielnicy Kazimierz Górniczy podczas V sesji w dniu 24 listopada 2016 r. przy licznej obecności mieszkańców i gości.

20161124_183436

Komentarze

O Autorze

Zobacz także: