inwestycje-grid

W dniu 20 października odbyła się Komisja Rozwoju i Ochrony Środowiska podczas której GTB Metropolis – spółka chcąca wybudować strefę inwestycyjną pomiędzy ulicą Fredry, a Wiejską poraz kolejny prezentowała swoje plany. Wcześniej podobne prezentacje odbyły się podczas sesji Rady Dzielnicy Kazimierz Górniczy, oraz podczas spotkania z mieszkańcami w Porąbce.

W związku z chorobą nie mogłem niestety uczestniczyć we wspomnianej komisji, więc wystosowałem zapytanie dotyczące partycypacji GTB Metropolis w inwestycjach drogowych na terenach Porąbki i Kazimierza Górniczego.

Wcześniej wspólnie z Radą Dzielnicy Porąbka występowaliśmy do Prezydenta Miasta Sosnowca ze swoją opinią na temat powstającej strefy inwestycyjnej. 

Jako Rada Dzielnicy Kazimierz Górniczy uważamy, że ze względu na budowę drogi do terenów inwestora przez Gminę przy pomocy tzw. „specustawy drogowej”, spodziewane zwiększenie ruchu pojazdów na ulicy Lenartowicza, Szenwalda, Głównej, Armii Krajowej oraz inne niedogodności dla mieszkańców, właściwym byłoby przeznaczenie przez Inwestora pewnej puli pieniędzy na inwestycje drogowe na terenach Porąbki i Kazimierza Górniczego.

W związku z tym, że budowa terenu inwestycyjnego dotyczy obu dzielnic, uważamy że właściwym jest dalsze kontynuowanie współpracy i wystąpienie do GTB Metropolis o sfinansowanie wspólnej inwestycji dla obu Dzielnic.

Paweł Wojtusiak
Przewodniczący Komisji Rozwoju Miasta
i Ochrony Środowiska

Szanowny Panie Przewodniczący,

projekt budowy terenów inwestycyjnych na obszarze Kazimierza Górniczego i Porąbki, pomiędzy ulicą Fredry a ulicą Wiejską, od wielu miesięcy jest monitorowany i dyskutowany podczas spotkań i sesji Rad Dzielnic, przy udziale inwestora.

Dostaliśmy satysfakcjonujące odpowiedzi na większość nurtujących nas kwestii, jednak jako Rada Dzielnicy Kazimierz Górniczy uważamy, że ze względu na budowę drogi do terenów inwestora przez Gminę przy pomocy tzw. „specustawy drogowej”, spodziewane zwiększenie ruchu pojazdów na ulicy Lenartowicza, Szenwalda, Głównej, Armii Krajowej oraz inne niedogodności dla mieszkańców, właściwym byłoby przeznaczenie przez Inwestora pewnej puli pieniędzy na inwestycje drogowe na terenach Porąbki i Kazimierza Górniczego.

Wspólną inwestycją dla obu dzielnic mogłaby być oczekiwana od wielu lat budowa chodnika wzdłuż ulicy Szenwalda oraz poszerzenie jezdni kosztem jednego z torów tramwajowych. To jedna z propozycji i rodzaj inwestycji powinien zostać przedyskutowany na spotkaniu Inwestora z Radami Dzielnic i władzami miasta.

W związku z powyższym chcemy zadać pytanie – czy spółka GTB Metropolis przewiduje wykonanie inwestycji drogowych dla dzielnic Porąbka i Kazimierz Górniczy w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego? Jesteśmy przekonani, że takie posunięcie zminimalizuje negatywny odbiór społeczny budowy strefy inwestycyjnej na terenach zielonych Sosnowca.

list-do-komisji-rozwoju

Komentarze

O Autorze

Zobacz także: