grid

Od poniedziałku 17 października trwają poprawki przjazdu kolejowego na ulicy Jasieńskiego. Po wielu telefonach od mieszkańców Rada Dzielnicy Kazimierz Górniczy zwróciła się do Prezydenta Arkadiusza Chęcińskiego z prośbą o interwencję.

W imieniu mieszkańców zwracam się z prośbą o podjęcie przez Urząd Miasta działań mających na celu zweryfikowanie czy inwestycja powstała zgodnie z projektem oraz czy sposób jej wykonania nie zagraża bezpieczeństwu pieszych. 

 W opinii wielu mieszkańców zgłaszających się o pomoc do Rady Dzielnicy Kazimierz Górniczy przejechanie przez przejazd z dozwoloną prędkością (od strony ulicy Armii Krajowej) 50km/h może grozić uszkodzeniem pojazdów, a w przypadku znacznego przekroczenia prędkości może grozić wybiciem pojazdu i rzuceniem nim w stronę chodników, którymi spacerują piesi do Parku im. Jacka Kuronia oraz dzieci do pobliskiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 12.

Proszę o pozytywne rozpatrzenie naszej prośby i podjęcia interwencji w tej sprawie.

Po początkowej niechęci inwestor przyznał, że przejazd kolejowy został przez wykonawcę zrobiony niezgodnie z dokumentacją. W związku z tym wykonawca został zobowiązany do naprawienia błędu.

 

 

Komentarze

O Autorze

Zobacz także: