lukasz-krawiec-bo

Szanowni Państwo!

Od 14 do 24 października 2016 r. będziemy mieli możliwość głosowania na projekty zgłaszane w ramach trzeciej edycji Budżetu Obywatelskiego.  Dla Kazimierza Górniczego zgłoszone zostały tym razem 4 projekty :

  1. Samochody na parkingi, nie na chodniki! – Budowa miejsc parkingowych na Osiedlu Wagowa.

Wartość projektu : 197 116,00 zł.

  1. Czysty Kazimierz – Budowa wybiegu dla psów w ramach Strefy Aktywności Mieszkańca.

Wartość projektu : 23 619,00 zł

  1. Bezpieczna droga do szkoły – montaż monitoringu na skrzyżowaniu.

Wartość projektu : 55 373,00 zł

  1. Budowa parkingu dla mieszkańców Starej Wagowej .

Wartość projektu : 16 000,00 zł

Cieszę się, że miałem swój udział w tworzeniu wyżej wymienionych projektów, dzięki czemu mogłem w nich zawrzeć część Państwa wniosków składanych przez ostatnie miesiące na ręce Rady Dzielnicy.

Nasza dzielnica ma dokładnie 237 735,64 zł do wykorzystania. Co oznacza, że możliwe będzie wykonanie więcej niż jednego projektu! Przy wybraniu do realizacji projektu za największą kwotę automatycznie będą mogły zostać wykonane dodatkowe dwa projekty –  wybieg dla psów i parking dla mieszkańców tzw. „Starej Wagowej”.

Kazimierz Górniczy ma wiele potrzeb i bardzo ważne jest racjonalne wykorzystanie każdej przyznanej nam złotówki. Niezwykle ważne jest też zaangażowanie mieszkańców, ponieważ dzielnice z największą frekwencją będą miały przyznane dodatkowe środki na realizację projektów.

Zagłosować można na kilka sposobów :

  1. Internetowo na stronie obywatelski.sosnowiec.pl.
  2. Osobiście w MDK Kazimierz.
  3. Osobiście 22 października od 9:00 do 13:00 w namiocie Rady Dzielnicy w okolicy MDK Kazimierz.
  4. Osobiście 23 października po każdej Mszy św. w Parafii pw. Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa.
  5. Korespondencyjnie na adres Urząd Miejski w Sosnowcu. Wydział Rozwoju i Promocji Miasta. ul. Małachowskiego 3 41-200 Sosnowiec z dopiskiem Budżet Obywatelski.

Budżet Obywatelski daje nam realny wpływ na to jak będzie wyglądać Kazimierz Górniczy, a o rodzaju inwestycji i jej lokalizacji nie decydują urzędnicy i politycy, a właśnie my – mieszkańcy. Zachęcam wszystkich do udziału w głosowaniu. Zmieńmy nasz Kazimierz Górniczy !

Komentarze

O Autorze

Zobacz także: