bos

6 czerwca minął ostatni dzień składania projektów do trzeciej edycji Budżetu Obywatelskiego. Niestety widać tendencję spadkową.

  • 2014 r. (strefa razem z Ostrowami, Maczkami, Juliuszem i Porąbką) – 16 projektów; 
  • 2015 r. – 6 projektów; 2016 r. – 4 projekty).

Zgłaszanych projektów jest coraz mniej mimo dużej akcji reklamowej (spotkanie z mieszkańcami, plakaty, maraton pisania projektów w Parku Kuronia). Wraz z Grzegorzem Melerem złożyłem w tym roku dwa projekty. Widząc, że ostatniego dnia zgłoszone są tylko dwa projekty dosłane zostały kolejne dwa na mniejsze kwoty.

Mniejsze środki

Budżet dla naszej strefy konsultacyjnej to znacząco mniej niż rok i dwa lata temu (237 735,64 zł), a spowodowane jest to utworzeniem odrębnej strefy konsultacyjnej dla Porąbki. Dodatkowo w tym roku premiowane są dzielnice o dużej powierzchni.

Realizacja projektów

Do tej pory został zrealizowany projekt z 2015 r. Projekty z 2015 roku są na etapie ogłaszania przetargów. Dodatkowo projekt strefy drogowej generalnego remontu ulicy Wagowej wymagał doinwestowania (więcej na ten temat można poczytać tutaj). Być może gdy mieszkańcy zobaczą efekty i realizację projektów z 2015 roku to przełoży się to na frekwencję oraz na ilość projektów w przyszłym roku?

Jakie projekty zostały złożone?

Projekty złożone przeze mnie i przez Grzegorza Melera to wypadkowa wniosków składanych nam przez mieszkańców Kazimierza Górniczego. Niestety nie wszystkie wnioski nam składane da się przełożyć na projekty w Budżecie Obywatelskim ze względu m.in. na własności gruntów.

1. Samochody na parkingi, nie na chodniki! – Budowa miejsc parkingowych na ul. Wagowej.
Autorzy : Łukasz Krawiec, Grzegorz Meler. Koszt projektu to 220 000,00 zł.

Osiedle na ulicy Wagowej nie jest przystosowane do tak dużej ilość samochodów i przez to rolę parkingów przejęły chodniki i zieleń. Celem projektu jest stworzenie dużej ilości miejsc parkingowych oraz remont dotychczasowych (często dzikich) parkingów. Realizacja projektu sprawi, że przynajmniej część chodników będzie mogła znowu służyć pieszym, a zieleń miejska przestanie być niszczona przez koła samochodów.

Realizacja projektu przede wszystkim poprawi estetykę osiedla oraz zwiększy wygodę mieszkańców. Osiedle na ul. Wagowej było budowane w czasach, gdy natężenie ruchu i ilość pojazdów była zdecydowanie mniejsza niż obecnie. Przez lata ilość miejsc parkingowych nie była zwiększana. Często z inicjatywy mieszkańców powstawały dzikie parkingi, czyli utwardzone miejsca na których mogą parkować pojazdy. Jednak nie są to pełnoprawne parkingi i w okresach jesienno-zimowych miejsca te robią się grząskie powodując duży dyskomfort mieszkańców. Projekt oprócz utwardzenia i remontu istniejących miejsc parkingowych przewiduje również budowę nowych miejsc na pojazdy. Dzięki temu zmniejszy się ilość miejsc zielonych rozjeżdżanych przez pojazdy.

Oczekujemy budowy miejsc parkingowych standardowej wielkości z płyt ażurowych (zgodnie z materiałami dostępnymi na stronie Budżetu Obywatelskiego koszt takiego miejsca parkingowego wynosi 800zł).

parkingi

2. Czysty Kazimierz – budowa wybiegu dla psów w ramach Strefy Aktywności Mieszkańca.
Autorzy : Łukasz Krawiec, Grzegorz Meler. Koszt projektu to 17 469,00 zł.

Celem zadania jest zapewnienie bezpiecznego i odgrodzonego miejsca w którym mieszkańcy mogliby wyprowadzać swoje psy.

Wybieg dla psów powinien mieć wymiary 21,7×19,2 metrów i być zlokalizowany w bezpośredniej okolicy Strefy Aktywności Mieszkańca. Najlepiej (zgodnie z załączoną mapką) gdyby przylegał do północnej części SAM.

Realizacja projektu ma na celu stworzenie bezpiecznego miejsca do wyprowadzania pupili i ma służyć atrakcyjnej zabawie w higienicznych i bezpiecznych warunkach. Powstanie takiego wybiegu ma służyć psom, by mogły rozładować swoją energię, by mogły się socjalizować, poznawać psią naturę. Właściciele mogą bezpiecznie spuścić psa ze smyczy. Pies na ogrodzonym terenie nie będzie zakłócał spokoju spacerowiczów, nie będzie zagrażać dzieciom, nie ucieknie, nie spowoduje wypadku. Ludzie na wybiegu mogą miło spędzać czas, nawiązywać nowe znajomości, uczyć się od innych na temat psów.

Cele projektu to bezpieczeństwo dzieci, spokój spacerowiczów, możliwość bezkarnego spuszczania psa ze smyczy, miejsce spotkań i zabaw psów, miejsce rozmów właścicieli czworonogów, edukacja z zakresu wiedzy na temat psów, miejsce spotkań fanów danych ras, promocja osiedla, zawieranie znajomości, budowanie relacji społecznych

SAM

3. Bezpieczna droga do szkoły – montaż monitoringu. Autor projektu : Katarzyna Krawiec. Koszt projektu : 20 000,00 zł.

Bezpieczeństwo dzieci chodzących do szkoły to również często poruszany temat przez mieszkańców Kazimierza Górniczego. Wnioskowaliśmy do Urzędu Miasta o instalację spowalniającą ruch w okolicy ZSO nr 12 ponieważ ograniczenie prędkości do 40km/h najczęściej nie jest respektowane przez kierowców.

vlcsnap-2016-06-13-13h44m51s893

4. Budowa parkingu dla mieszkańców Starej Wagowej. Autor projektu : Katarzyna Krawiec. Koszt projektu : 8 000,00 zł. Dodatkowe miejsca parkingowe przy ulicy Wagowej od strony Starej Wagowej. Działka nr 1451.

Parking Stara Wagowa

Projekty będą teraz sprawdzane pod kątem merytorycznym przez Urząd Miasta. Na dopuszczone do głosowania projekty będziemy mogli głosować na przełomie października i listopada, czyli w czasie gdy projekty które wygrały w 2015 roku powinny być już wykonane. Mam nadzieję, że przełoży się to na frekwencję.

Komentarze

O Autorze

Zobacz także: