W związku z pogłoskami dotyczącymi możliwości spowolnienia lub nawet wstrzymania sprzedaży mieszkań zakładowych po KWK Kazimierz-Juliusz poprosiłem Panią Poseł Barbarę Chrobak o wysłanie zapytania poselskiego do Ministra Energii Krzysztofa Tchórzewskiego oraz Ministra Infrastruktury i Budownictwa Andrzeja Adamczyka. Mam nadzieję, że wszelkie obawy są bezzasadne i założony harmonogram sprzedaży mieszkań jest niezagrożony.

Szanowni Panowie Ministrowie,

Zwracam się z zapytaniem dotyczącym sprzedaży mieszkań zakładowych po likwidowanej Kopalni Węgla Kamiennego Kazimierz-Juliusz Sp. z o.o. W maju bieżącego roku zostały ogłoszone pierwsze wyroki w sprawie przyznania odpraw byłym pracownikom KWK Kazimierz – Juliusz w Sosnowcu. Z uzyskanych informacji wynika, że na zabezpieczenie roszczeń wszystkich byłych pracowników zakładu może być niezbędna kwota rzędu 15-20 mln złotych. Takie kwoty podczas oddłużenia Kopalni i przekazywania środków na jej likwidację nie zostały uwzględnione. Kopalnia nie prowadzi wydobycia, a jedyne środki finansowe jakie otrzymuje pochodzą z czynszów za mieszkania zakładowe, ze sprzedaży mieszkań oraz ze sprzedaży reszty majątku kopalni. Wobec powyższego, mając na uwadze obawy mieszkańców sosnowieckiej dzielnicy Kazimierz Górniczy dotyczące- w ich opinii- zbyt wolno postępującej sprzedaży mieszkań zakładowych, a tym samym możliwości wstrzymania ich sprzedaży na skutek zajęć komorniczych na tych nieruchomościach, proszę o odpowiedź na poniższe pytania:

1. Czy likwidowany zakład górniczy posiada zabezpieczone odpowiednie środki na wypłatę odpraw, a jego płynność finansowa nie jest zagrożona? Czy sprzedaż mieszkań będzie kontynuowana zgodnie z obietnicami?

2. Czy sprzedaż mieszkań postępuje zgodnie z założonym harmonogramem? Jednocześnie zwracam się z prośbą o udostępnienie opinii publicznej harmonogramu sprzedaży mieszkań zakładowych po likwidowanej Kopalni Węgla Kamiennego Kazimierz-Juliusz.

Z poważaniem
Barbara Chrobak
Poseł na Sejm RP

Komentarze

O Autorze

Zobacz także: