rada dzielnicy grid

Kontakt :

 • E-mail : rada.kazimierz@gmail.com
 • Nr telefonu : 570 015 575
 • FB: https://www.facebook.com/radadzielnicykazimierz

Przewodniczący Rady Dzielnicy : Łukasz Krawiec
Wiceprzewodniczące Rady Dzielnicy : Małgorzata Kozłowska, Leokadia Bigaj

Przewodniczący Zarządu Dzielnicy : Grzegorz Meler
Wieceprzewodniczące Zarządu Dzielnicy : Ilona Straś, Barbara Wojnarowska

Skład Rady Dzielnicy Kazimierz Górniczy : Łukasz Krawiec, Małgorzata Kozłowska, Leokadia Bigaj, Grzegorz Meler, Ilona Straś, Barbara Wojnarowska, Dariusz Dubiel, Maciej Borkowski, Marcin Drozdowski, Katarzyna Dudek, Andrzej Leszczawski, Izabela Lewandowska, Krzysztof Płoszaj, Dorota Wnuk, Małgorzata Pogoda-Mendakiewicz.

 1. Komisja Infrastruktury i Komunikacji Publicznej
  Przewodnicząca: Dorota Wnuk
  Wiceprzewodniczący : Ilona Straś, Marcin Drozdowski
  Skład komisji : Łukasz Krawiec, Grzegorz Meler, Ilona Straś, Andrzej Leszczawski, Dorota Wnuk, Katarzyna Dudek, Marcin Drozdowski, Dariusz DubielCele komisji :
  – Opracowanie mapy i dokumentacji ulic z najgorszą nawierzchnią
  – Tworzenie wnisków o remonty nawierzchni drogowej
  – Tworzenie wniosków o budowę nowych chodników
  – Zgłaszanie problemów dotyczących stanu dróg w dzielnicy
 1. Komisja Komunikacji Społecznej i Promocji Dzielnicy
  Przewodniczący : Łukasz Krawiec
  Wiceprzewodnicząca : Izabela Lewandowska
  Skład Komisji : Łukasz Krawiec, Izabela Lewandowska, Małgorzata Pogoda-MendakiewiczCele komisji :
  – Promocja Budżetu Obywatelskiego
  – Uczestniczegnie w posiedzeniu zespłu ds. Rewitalizacji Dzielnicy Kazimierz Górniczy
  – Organizacja spotkań z mieszkańcami
  – Prowadzenie biuletynu informacyjnego Rady Dzielnicy
  – Zagospodarowanie tablic ogłoszeniowych
  – Prowadzenie fanpage „Rada Dzielnicy Kazimierz Górniczy”
  – Prowadzenie strony Internetowej www.kazimierz-gorniczy.pl
 2. Komisja Edukacji, Sportu i Kultury
  Przewodniczący : Krzysztof Płoszaj
  Wiceprzewodniczący : Izabela Lewandowska, Leokadia Bigaj
  Skład komisji : Łukasz Krawiec, Barbara Wojnarowska, Dorota Wnuk, Krzysztof Płoszaj, Małgorzata Pogoda-Mendakiewicz, Dariusz Dubiel, Leokadia Bigaj, Izabela LewandowskaCele komisji :
  – Organizacja turniejów sportowych o puchar Rady Dzielnicy Kazimierz Górniczy
  – Organizacja wystaw i wernisaży
  – Organizacja szkoleń i prelekcji w ZSO nr 12 na temat samorządu i historii Kazimierza Górniczego
 3. Komisja Porządku Publicznego i Gospodarki Komunalnej
  Przewodniczący : Grzegorz Meler
  Wiceprzewodnicząca : Małgorzata Kozłowska
  Skład komisji : Łukasz Krawiec, Grzegorz Meler, Ilona Straś, Małgorzata Kozłowska, Barbara WojnarowskaCele komisji :
  – Dbanie i monitorowanie porządku w dzielnicy.
  – W razie potrzeby zgłaszanie naruszeń porządku odpowiednim organom

Dyżury Rady Dzielnic odbywają się w każdą pierwszą środę miesiąca o godzinie 18:00. Dodatkowo możliwy jest kontakt e-mailowy, oraz telefoniczy.

Wkrótce zapraszamy do biura Rady Dzielnicy, które będzie zlokalizowane w MDK Kazimierz.

 

 

Komentarze

O Autorze

Zobacz także: