PorąbkaW dniu 14.04.2016 w Domu Gromadzkim w Sosnowcu Porąbce odbyła się II Sesja Rady Dzielnicy Porąbka. W sesji uczestniczyli wszyscy członkowie Rady Dzielnicy Porąbka w składzie: Przewodniczący Rady Jan Jelonek i jego zastępcy Anna Sędkowska, Maria Hudzik. Przewodnicząca Zarządu Joanna Jończyk i jej zastępcy Agnieszka Mucha, Daniel Szumbarski. Członkowie Rady: Bubak Anna, Chlebowska Zofia, Foltyn – Krawiec Agata, Guzik Maria, Kmiecik Marzena, Kulawik Iwona, Łuckoś Małgorzata, Madejska Anna, Pisiałek Marek. Sesja przebiegła zgodnie z ustalonym porządkiem obrad.


Przyjęto ślubowanie od Radnej – Pani Iwony Kulawik, nieobecnej na I Sesji Rady w UM.

Wysuchano wystąpienie zaproszonych gości. Radnych: Jacka Dudka -Radny Okręgu nr 5, Łukasza Krawiec -Przewodniczący RD Kazimierz Górniczy, Grzegorza Woli- Przewodniczący RD Południe, Bartosza Gromanowskiego-Przewodniczący RD Juliusz, Krystyny Cencek-Przewodnicząca RD Ostrowy Górnicze, Z-a Komendanta V Komisariatu Policji w Kazimierzu Górniczy podinsp. Jerzego Gamrata, W-ce Dyrektor Sp nr 35 w Sosnowcu Beaty Krzymińskiej.

2016-04-14 17.13.42


Wśród przybyłych gości byli również: Tomasz Niedziela Radny Okręgu nr 5, Stanisława Pruś- Dyrektor Przedszkola nr 35, Halina Gonciarz-Wspólnoty Gruntowe, Ilona Straś, Grzegorz Meler, Barbara Wojnarowska- Radni Dzielnicy Kazimierz Górniczy, Marek Sekuła-Radny Dzielnicy Ostrowy Górnicze, Danuta Wola- Radna Dzielnicy Południe.


Przyjęto protokołu z I sesji Rady Dzielnicy. Uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu Rady Dzielnicy Porąbka. Uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Dzielnicy Porąbka na okres od marca do czerwca 2016 roku. Przewodnicząca Zarządu Joanna Jończyk przedstawiła sprawozdanie Zarządu Rady w zakresie działalności w okresie od marca do kwietnia 2016.Poinformowała o akcji sprzątania Dzielnicy Porąbka w dniu 23.04.2016 r. w ramach obchodów Dni Ziemi. Oraz o III edycji Budżetu Obywatelskiego i środkach przeznaczonych na zadania w XXVII obszarze (Dzielnica Porąbka).
Rada Dzielnicy Porąbka serdecznie dziękuje za przybycie Mieszkańcom Dzielnicy Porąbka oraz zaproszomym Gościom.

Źródło: https://www.facebook.com/radadzielnicyporabka
Zdjęcia : https://www.facebook.com/danuta.wola/posts/1019112651490109

Komentarze

O Autorze

Zobacz także: