widok1

widok2

widok3

 

Czy park w Kazimierzu będzie wizytówką Sosnowca?

Tematem jednego ze spotkań Zespołu ds. Rewitalizacji Dzielnicy Kazimierz Górniczy w którym mam przyjemność uczestniczyć były inwestycje w Parku im. Jacka Kuronia. Na pewno największą z nich jest budowa Ogrodu Jordanowskiego i jakiś czas temu na stronie Biuletynu Informacji Publicznych Sosnowca ukazało się ogłoszenie przetargu na wykonanie jego projektu budowalno-wykonawczego. Określono w nim jak powinna wyglądać ta inwestycja.  Niestety w pierwszym terminie nie zgłosiła się żadna firma i przetarg został ogłoszony ponownie, a następnie przedłużony ze względu na pytania i prośby o wyjaśnienia wysłane przez potencjalnych oferentów.

Ze zwycięską firmą zostanie podpisana umowa, po czym oferent będzie miał 120 dni na wykonanie projektu (wcześniej było to 90 dni). Przedstawiciele Urzędu Miasta wyliczyli, że mogą przeznaczyć na w/w inwestycję około 2 mln złotych, a jego realizacja nastąpi już w przyszłym roku. Analizując SIWZ przetargu (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia) można wywnioskować, że będzie to największy tego typu obiekt w regionie. Oby tak się stało, bo zrealizowanie wszystkich planów Prezydenta Arkadiusza Chęcińskiego sprawi, że Park Leśna może stać się piękną wizytówką Sosnowca.

Jedną z dalszych inwestycji w Parku Kuronia miała być przebudowa i rozbudowa parkingu przed parkiem. Jednak z SIWZ wynika, że ta część rewitalizacji parku zostanie zrealizowana przy okazji budowy Parku Jordanowskiego. To duży plus, ponieważ Park po przebudowie na pewno przyciągnie jeszcze więcej zwiedzających, a w pogodne dni znalezienie wolnego miejsca parkingowego jest niemożliwe i samochody są zmuszone parkować nawet przy pobliskim cmentarzu.

Co oprócz Parku Jordanowskiego?

Oprócz Parku Jordanowskiego ma zostać wyremontowana tzw. Muszelka (amfiteatr). Inwestycja ta będzie częścią tzw. ZIT (Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych) o czym pisałem w notce p.t. Plan rewitalizacji obszarów wschodnich Sosnowca w ramach tzw. ZIT’ów (http://kazimierz-gorniczy.pl/2015/08/26/828/). Obiekt stanowić będzie bazę dla działań z zakresu aktywizacji zawodowej uczestników projektów „MORS” oraz „Wstań, podnieś głowę…”. Budynek zostanie dostosowany pod potrzeby warsztatów praktycznej nauki zawodu (m.in. mała gastronomia, konserwator terenów zielonych, animator społeczności lokalnych itp.). Poza tym służyć będzie jako magazyn na narzędzia oraz rekwizyty niezbędne do zajęć odbywających się w terenie.

Konieczne jest też oczyszczenie wody i pogłębienie dna w Stawie Leśna o czym wielokrotnie wspominał Radny Zygmunt Witkowski.

Podsumowując – odnowiony Park Leśna ma możliwość stać się wizytówką Sosnowca i Kazimierza Górniczego, a Park Jordanowski to dopiero początek inwestycji bo wiele jeszcze musi się zmienić aby Leśna i Dzielnica odzyskały swoją dawną świetność.

Jak będzie wyglądał Park Jordanowski?

Park będzie podzielony na strefy ze względu na ich zastosowanie. Wydzielona zostanie strefa małych dzieci, strefa dzieci średnich (połączona ze strefą dla dzieci niepełnosprawnych), strefę dzieci dużych, strefę rekreacyjną, strefę odpoczynku z fontanną typu Dry-Plaza (tj. mokry chodnik), strefę fitness (siłownia pod chmurką), strefę zieleni, strefę zieleni oraz strefę seniora.

Zadania priorytetowe zagospodarowania terenu

Jak czytamy w SIWZ priorytetami zagospodarowania terenu będzie wykorzystanie przestrzeni parkowej dla potrzeb integracji rodzin z dziećmi w każdym wieku, wprowadzenie urządzeń zabawowych rozwijających umiejętności motoryczne i psychoruchowe dzieci, stworzenie „wspólnej” przestrzeni zapewniającej integrację dzieci niepełnosprawnych, wprowadzenie aranżacji zieleni towarzyszącej urządzeniom zabawowym w postaci rabat bylinowych, nasadzeń drzew i krzewów, wprowadzenie elementów małej architektury takich jak pergola oraz wymiana istniejących ławek i koszy na obszarze objętym opracowaniem, wytyczenie centralnej części ogrodu i stworzenie w niej miejsca odpoczynku dla odwiedzających w skład którego wchodzić będzie fontanna wraz z zamkniętym pierścieniem ławek wokół niej, eemont wszystkich alejek istniejących na obszarze objętym opracowaniem oraz wykonanie monitoringu i udostępnienie darmowego Internetu.

 

Załącznik nr 1_OGRÓD JORDANOWSKI_materiałprasowy-2 Załącznik nr 1_OGRÓD JORDANOWSKI_materiałprasowy-3 Załącznik nr 1_OGRÓD JORDANOWSKI_materiałprasowy-4 Załącznik nr 1_OGRÓD JORDANOWSKI_materiałprasowy-5 Załącznik nr 1_OGRÓD JORDANOWSKI_materiałprasowy-6 Załącznik nr 1_OGRÓD JORDANOWSKI_materiałprasowy-7 Załącznik nr 1_OGRÓD JORDANOWSKI_materiałprasowy-8 Załącznik nr 1_OGRÓD JORDANOWSKI_materiałprasowy-9 Załącznik nr 1_OGRÓD JORDANOWSKI_materiałprasowy-11 Załącznik nr 1_OGRÓD JORDANOWSKI_materiałprasowy-12 Załącznik nr 1_OGRÓD JORDANOWSKI_materiałprasowy-13 Załącznik nr 1_OGRÓD JORDANOWSKI_materiałprasowy-14

Komentarze

O Autorze

Zobacz także: