7 marca o godzinie 16:30 odbyła się pierwsza inauguracyjna sesja Rady Dzielnicy Kazimierz Górniczy. Radni Dzielnicy złożyli ślubowanie, odebrali stosowne zaświadczenia, oraz ze swojego grona wybrali prezydium Rady oraz Zarząd Dzielnicy. Przewodniczący Rady Dzielnicy – Łukasz Krawiec Wieceprzewodnicząca Rady Dzielnicy – Małgorzata Kozłowska Wiceprzewodnicząca Rady Dzielnicy- Leokadia Bigaj Przewodniczący Zarządu Dzielnicy – Grzegorz Meler Wiceprzewodnicząca […]

Czytaj dalej

2 marca 2016 roku odbyła się pierwsza inauguracyjna sesja Rady Dzielnicy Porąbka. To bardzo ważny dzień i rozpoczęcie działalności nowowybranej Rady Dzielnicy. Radni złożyli ślubowanie oraz wybrali prezydium Rady i Zarząd Dzielnicy. Wśród obecnych gości była oczywiście delegacja Rady Dzielnicy Kazimierz Górniczy, która na ręce nowowybranego Przewodniczącego Rady Dzielnicy Porąbka złożyła zaproszenie na swoją sesję […]

Czytaj dalej