Interpelacja nr 2070 skierowana do Ministra Rozwoju i Wicepremiera Mateusza Morawieckiego.

Interpelacja w sprawie sosnowieckiej dzielnicy Kazimierz

Szanowny Panie Ministrze,
W dniu 29 maja 2015 r. Miało miejsce wydobycie ostatniej tony węgla w sosnowieckiej kopalni Kazimierz-Juliusz – ostatniej pracującej do tego dnia kopalni węgla kamiennego w Zagłębiu Dąbrowskim. Kopalnia ta obecnie należy do Spółki Restrukturyzacji Kopalń. Likwidacja wyrobisk rozłożona jest do końca 2016 r., natomiast likwidacja pozostałej części zakładu przewidziana jest do końca 2018 r. Górnicy protestowali przeciwko decyzji o zamknięciu kopalni organizując m.in. podziemne protesty w obronie tego zakładu. Premier poprzedniego rządu Pani Ewa Kopacz kilkakrotnie spotykała się z żonami górników. Ostatnie takie spotkanie miało miejsce w czerwcu 2015 r., podczas którego odwiedziła Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12 w Kazimierzu. Podczas tego spotkania Pani Premier otrzymała list od mieszkańców Kazimierza w którym zwrócili się oni z prośbą o przeznaczenie środków finansowych na budowę obiektu sportowego w dzielnicy Kazimierz, jakim jest basen. Pani Premier Ewa Kopacz obiecała udostępnić środki finansowe na taką budowę pod warunkiem spełnienia wymogów formalnych tj. złożenia odpowiednich wniosków i dokumentów. Obiecano też sfinansowanie budowy boiska „orlik”, które pierwotnie miało być finansowane że środków samorządowych. Wyżej wymienione inwestycje są już zaplanowane, miasto czeka jedynie na obiecane środki finansowe, które według obietnic Premiera poprzedniego rządu miały być uwzględnione w budżecie na rok 2016. Władze samorządowe czynią wszelkie starania, aby mieszkańcy dzielnicy Kazimierz nie poczuli się zmarginalizowani, co podkreślił również prezydent Sosnowca Pan Arkadiusz Chęciński w liście do Premiera obecnego rządu Pani Beaty Szydło. Uruchomiono specjalny program rewitalizacji dzielnicy Kazimierz, powołano również Zespół ds. Rewitalizacji Dzielnicy Kazimierz Górniczy. Miasto planuje budowę ogrodu jordanowskiego, termomodernizację budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 12 oraz wyremontowanie m.in. ulicy Armii Krajowej oraz Wagowej. Ponadto, miasto chce uruchomić kolejkę wąskotorową oraz zagospodarować część zlikwidowanej kopalni w celu zachowania pamięci o górnictwie, które stanowi symbol i nieodłączny element kultury tego regionu.
Władze samorządowe czynią co w ich mocy, aby wspomóc mieszkańców dzielnicy jednakże bez obiecanej pomocy finansowej rządu planowane inwestycje są niemożliwe do zrealizowania.
Fakt zmiany rządu nie może stanowić przesłanki do zaniechania polityki aktywizacji i modernizacji regionu, który ucierpiał w związku ze zlikwidowaniem zakładu górniczego. Obecny rząd powinien spełniać deklaracje poprzedniego, bowiem tylko w taki sposób można prowadzić spójną politykę i budować zaufanie obywateli do państwa i tym samym realizować zasadę demokratycznego państwa prawa. W związku z powyższym proszę o udzielenie informacji czy zostały lub zostaną podjęte, a jeżeli tak, to kiedy, działania zmierzające do wsparcia sosnowieckiej dzielnicy Kazimierz, a w szczególności czy zostaną przeznaczone odpowiednie środki finansowe dla realizacji planowanych przez organy samorządu inwestycji.

Z poważaniem
Poseł na Sejm RP
Barbara Chrobak

Komentarze

O Autorze

Zobacz także: