W okolicy południa Prezydent Arkadiusz Chęciński wydał oświadczenie w związku ze sprzedażą działki na Osiedlu Broniewskiego.

Z wielkim zdziwieniem przyjęliśmy do wiadomości informację o przeznaczeniu do sprzedaży przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń działki nr 1451 w Kazimierzu Górniczym (osiedle Broniewskiego). Zostaliśmy tym faktem zaskoczeni zważywszy, że kilkakrotnie ze strony SRK byliśmy zapewniani, że działka ta zostanie nieodpłatnie przekazana Gminie Sosnowiec. W ostatnim czasie współpraca na linii miasto-SRK układa się wręcz wzorowo dlatego też mamy nadzieję, że doszło w tej kwestii do braku przepływu informacji pomiędzy pracownikami spółki i nieporozumienia, które będziemy chcieli wyjaśnić.

W całej sprawie najbardziej bulwersuje jednak przekazywanie nieprawdziwych informacji dotyczących działań Gminy, które rozpowszechnia rzecznik prasowy SRK Witold Jajszczoka. Otóż w komunikacie podpisanym przez rzecznika spółki czytamy m.in.: „Urząd nigdy nie wskazywał tej nieruchomości jako istotnej dla realizacji celów zadań własnych gminy, ani jako ważnej z punktu widzenia społeczności lokalnej. Gdyby urząd takie oczekiwania wyraził bylibyśmy przeciwni takiemu rozwiązaniu”. Nie wiem czy pan rzecznik nie został poinformowany  o naszych staraniach i rozmowach, ale na przyszłość radzimy najpierw dowiedzieć się prawdy u źródeł zanim przekaże się opinii publicznej informacje nie mające z prawdą nic wspólnego. Dla wyjaśnienia informuję, że 30 listopada 2015 roku w piśmie przesłanym do SRK Gmina zwracała się z prośbą o przekazanie działki w formie darowizny podkreślając, że „(…) działka zostanie przeznaczona na cel związany z utrzymaniem istniejącego placu zabaw, który zachowa charakter publiczny i ogólnodostępny(…)”.

Jednocześnie ze zdziwieniem przyjęliśmy działania niektórych osób związanych z dzielnicą Kazimierz, którzy swoim zachowaniem wspierają podmioty zewnętrzne, a nie Prezydenta Miasta Sosnowca. Mam nadzieję, że w przyszłości to się zmieni i w sprawach ważnych dla dzielnicy, miasta będziemy mówić wspólnym głosem co przyczyni się do rewitalizacji i rozwoju dzielnicy.

Gmina Sosnowiec od początku starań o działkę na osiedlu Broniewskiego zapewniała, że będzie ona miejska. I tak też się stanie. Obietnica, jak wszystkie, złożona przeze mnie zostanie zrealizowana. Tym wszystkim, którzy nas wspierają serdecznie dziękuję i liczę na dalszą pomoc.

Prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński

Komentarze

O Autorze

Zobacz także: