Dnia 2 marca 2016 r. został wystosowany list do Premier Beaty Szydło dotyczacy dofinansowania inwestycji w Kazimierzu Górniczym.

Szanowna Pani Premier.
W nawiązaniu do złożonej przed kilkoma miesiącami deklaracji dotyczącej dofinansowania niezbędnych inwestycji w dzielnicy Sosnowca, Kazimierzu Górniczym zwracam się do Pani Premier z prośbą o potwierdzenie złożonych wcześniej zapowiedzi.

Kazimierz Górniczy to dzielnica ściśle związana z górnictwem, której rytm od zawsze wyznaczała Kopalnia Węgla Kamiennego „Kazimierz-Juliusz”. Zamknięcie tego zakładu pracy dla wielu oznacza niemal śmierć dzielnicy. Jako władze samorządowe Sosnowca czynimy starania, aby mieszkańcy Kazimierza Górniczego nie poczuli się zmarginalizowani.

Zależy nam na ożywieniu tej części miasta, dlatego uruchomiliśmy program rewitalizacji dzielnicy – powołany został Zespół ds. Rewitalizacji Dzielnicy Kazimierz Górniczy. W planach mamy m.in. budowę ogrodu jordanowskiego w parku w Kazimierzu Górniczym, do którego realizacji przygotowaliśmy już pełną dokumentację, ponadto przygotowujemy się do termomodernizacji budynku szkolnego Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 12, wybudowaliśmy boisko szkolne, a także planujemy wyremontować główne ulice dzielnicy m.in. Armii Krajowej i Wagową. Jednym z kluczowych projektów jest uruchomienie kolejki wąskotorowej i zagospodarowanie części terenu po kopalni „Kazimierz-Juliusz”, aby zachować pamięć po górnictwie, które jest symbolem regionu.

Wyrażam głębokie przekonanie, iż fakt złożenia deklaracji przez poprzednią ekipę rządową nie wpłynie negatywnie na Pani ocenę dotyczącą konieczności dofinansowania projektów.

Mam nadzieję, że z uwagą i zrozumieniem odniesie się Pani do problemów jakie pojawiły się w związku z likwidacją ostatniej kopalni węgla kamiennego w Zagłębiu i będziemy mogli zrealizować zaplanowane inwestycje, na które czekają nasi mieszkańcy.

W załączniku przekazuję korespondencję, dokumenty związane z przedmiotową kwestią.

Z poważaniem,
Prezydent Arkadiusz Chęciński

Komentarz:

Przez lata Kazimierz Górniczy był pomijany we wszelkich większych inwestycjach miejskich, a Kopalnia nie mogła zadbać o dzielnicę tak jak w przeszłości. Dlatego uważam, że każde działanie mające na celu pozyskanie dodatkowych środków na rewitalizację jest bardzo dobrym posunięciem. Mam nadzieję, że Pani Premier Beata Szydło ustosunkuje się pozytywnie do apelu Prezydenta Arkadiusza Chęcińskiego. Niestety obietnice złożone przez poprzedni rząd przed wyborami nie zostały zrealizowane. Liczymy na to, że aktualny rząd podtrzyma zainteresowanie naszą dzielnicą i wykaże się większą skutecznością. Kazimierz Górniczy tego wymaga, ponieważ to jak wygląda nasze najbliższe otoczenie nie przystoi dzielnicy dwustutysięcznego miasta w XXI wieku.

Przewodniczący Rady Dzielnicy Kazimierz Górniczy
Łukasz Krawiec

 Pismo_Beata_Szydło_PremierRP-1

Pismo 06.10.2015 (1)

Komentarze

O Autorze

Zobacz także: