mapa grid

W dniu 18 lutego o godzinie 17:00 w MDK Kazimierz odbędą się konsultacje społeczne dotyczące stworzenia mapy zagrożeń w naszym regionie.

Jednym z priorytetów Komendanta Głównego Policji, jak również resortu MSWiA, jest utworzenie w całej Polsce krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa. W ich utworzeniu znaczący wpływ ma opinia społeczeństwa. Mapa powinna zawierać, poza danymi statystycznymi i wynikami badań opinii społecznej, wnioski z debat i konsultacji społecznych. W poniedziałek 08 lutego w Sali Sesyjnej Rady Miejskiej w Sosnowcu odbyła się pierwsza, miejska debata na temat map zagrożeń.

Udział w debacie wzięli przedstawiciele wszystkich instytucji z terenu miasta, które, jako jednym ze swych statutowych celów, zajmują się szeroko pojętym bezpieczeństwem. Na sali nie zabrakło więc przedstawicieli Policji, Komisji Bezpieczeństwa Rady Miejskiej, Radnych z Rad dzielnic, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej, WOPR, MOPS, MOSIR i wszystkich innych instytucji które zainteresowane są bezpieczeństwem we wszystkich jego aspektach. Całość planowanego przedsięwzięcia, oraz znaczenie zagadnienia naświetlił Komendant Miejski Policji w Sosnowcu insp. Dominik Łączyk. Przybyli przedstawiciele instytucji zabierali kolejno głos, dzieląc się swoimi spostrzeżeniami, obawami a także koncepcjami na temat map zagrożeń. Na debatę przybył też ks. dr Mariusz Karaś- Kanclerz Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu, który podkreślił, że Kościół sosnowiecki jest żywo zainteresowany tym zagadnieniem, jako, że również księża stykają się w swej codziennej posłudze kapłańskiej z tematyką szeroko rozumianego bezpieczeństwa, również w tej płaszczyźnie starają się wesprzeć swych wiernych, tak więc chętnie wezmą czynny udział w tworzeniu map. Podczas spotkania wszystkim przybyłym wskazano adres mailowy stworzony w KMP w Sosnowcu na wyłączne potrzeby wymiany korespondencji na temat map zagrożeń. Adres ten podajemy poniżej:

mapy.zagrozen@sosnowiec.ka.policja.gov.pl

Na adres ten można przesyłać wszystkie swoje koncepcje, spostrzeżenia i uwagi dotyczące tworzonych map, do czego serdecznie wszyskich Państwa zapraszamy. Poniedziałkowe spotkanie było pierwszym, pilotażowym z całego cyklu debat. Kolejne debaty na szczeblach dzielnic odbędą się zgodnie z harmonogramem, który przypominamy poniżej. Do udziału w nich zapraszamy wszystkich obywateli naszego miasta. To właśnie w trakcie tych spotkań będą miały miejsce konsultacje społeczne, podczas których każdy będzie mógł przedstawić swoje oczekiwania i sugestie dotyczące zakresu informacji oraz formy ich prezentacji na mapach zagrożeń. Ponieważ twórcom map zależy na zebraniu jak największej ilości opinii, obecność jak największej liczby osób na owych debatach jest bardzo pożądana.

Źródło : http://sosnowiec.slaska.policja.gov.pl/

Komentarze

O Autorze

Zobacz także: