Szanowni Państwo!

bosOd 2 do 9 października będziemy mieli możliwość głosowania na projekty zgłaszane w ramach drugiej edycji Budżetu Obywatelskiego. Mieszkańcy Kazimierza Górniczego zgłosili tym razem 7 projektów. Budżet Obywatelski podzielony jest na trzy kategorie (tzw. Strefy) – Strefa Mieszkańca, Strefa Drogowa oraz Strefa Edukacyjna. Każdy mieszkaniec naszej Dzielnicy może wybrać po jednym projekcie z każdej ze Stref.

Tym razem niezwykle ważne jest zaangażowanie mieszkańców, ponieważ dzielnica która będzie miała  najwyższą frekwencję dostanie dodatkowe środki na projekty w przyszłej edycji Budżetu Obywatelskiego. Już teraz wiemy, że będzie to co najmniej 145 tys. złotych. Za te pieniądze można wykonać dodatkowe projekty (np. plac zabaw, parking,  wybieg dla psów, wyremontować fragment drogi, zbudować chodnik itd.), a wszyscy jesteśmy świadomi tego, że Kazimierz Górniczy wymaga inwestycji. Wszystko zależy od pomysłów mieszkańców i ich wyborów. Mieszkańcy naszej dzielnicy pokazali, że potrafią się zmobilizować przy okazji zbiórki podpisów pod inicjatywą powołania Rady Dzielnicy, kiedy w niecałe dwa tygodnie udało się zebrać niemal 1100 podpisów. Musimy powtórzyć ten sukces.

Budżet Obywatelski daje nam realny wpływ na to jak będzie wyglądać Kazimierz Górniczy, a o rodzaju inwestycji i jej lokalizacji nie decydują urzędnicy i politycy, a właśnie my – mieszkańcy. Od naszej mobilizacji i zainteresowania zależy również ilość środków jakie będą przeznaczone na realizację projektów w przyszłym roku. Zachęcam wszystkich do udziału w głosowaniu. Zmieńmy nasz Kazimierz Górniczy 🙂avatar23

 

Zrzut ekranu 2015-10-01 14.29.19

 

JAK GŁOSOWAĆ? Głosować można na trzy sposoby :

  • osobiście w Miejskim Domu Kultury Kazimierz (Sosnowiec, ul. Główna 19) otwartym od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-19:30 oraz w soboty 9:30-14:45.
  • Będziemy również chcieli dotrzeć do Państwa osobiście. Będziemy rozdawać karty do głosowania na terenie Osiedla Wagowa, oraz po niedzielnych Mszach Świętych w Kościele p.w. Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa
  • Internetowo poprzez formularz znajdujący się na stronie konsultacje.sosnowiec.pl – do głosowania potrzebny jest adres e-mail, który można użyć tylko raz.
  • Korespondencyjnie na adres Urząd Miasta w Sosnowcu, Wydział Rozwoju i Promocji Miasta, ul. Małachowskiego 3, 41-200 Sosnowiec. O ważności karty do głosowania decyduje data stempla pocztowego pod warunkiem, że karta wpłynęła do Urzędu Miejskiego nie później niż 7 dni od zakończenia głosowania.

Aby prawidłowo oddać głos należy na karcie do głosowania w odpowiednim polu wpisać czytelnie numer i tytuł projektu oraz wpisać czytelnie swoje imię i nazwisko, numer PESEL oraz numer telefonu, a także podpisać zawarte na karcie do głosowania oświadczenie. Dodatkowo dla osób od 16 do 18 roku życia konieczne jest podpisanie czytelnie przez rodziców/opiekunów prawnych oświadczenia na przetwarzanie danych osobowych osoby małoletniej.

ZASADY GŁOSOWANIA.

  1. Każdy mieszkaniec może zagłosować na 3 zadania po jednym z każdej strefy konsultacyjnej (mieszkańca, drogowej, edukacji)
  2. W przypadku głosowania drogą elektroniczną podpis własnoręczny nie jest wymagany, wymaga się rejestracji adresu poczty elektronicznej osoby głosującej.
  3. Głosowanie jest jawne, a każdy mieszkaniec biorący udział w głosowaniu oświadcza, że ma ukończone 16 lat i dane, które zawarte zostały w karcie do głosowania są zgodne ze stanem faktycznym.
  4. Każdy mieszkaniec może głosować na projekty z terenu całego miasta.

Komentarze

O Autorze

Zobacz także: