W dniu dzisiejszym spotkaliśmy się z Radnym Janem Bosakiem z naszego okręgu wyborczego. Rozmawialiśmy o problemach Kazimierza Górniczego i o adaptacji terenu po KWK Kazimierz Juliusz. Pan Bosak podpisał się pod listem intencyjnym akcji Tak dla utworzenia Skansenu Górniczego Kazimierz-Juliusz.

20150703_105842~2

Następnie spotkaliśmy się z Panem Prezydentem Chęcińskim oraz Mateuszem Bochenkiem – wiceprzewodniczącym Rady Dzielnicy Maczki. Poinformowaliśmy o powołaniu Stowarzyszenia Rozwoju Kazimierza Górniczego oraz sukcesach przy powoływaniu Rady Dzielnicy. Umówiliśmy się, że we wrześniu zorganizujemy spotkanie, na którym Pan Prezydent i zaproszeni Radni będą mogli porozmawiać z mieszkańcami Kazimierza o naszych problemach i oczekiwaniach. Na prośbę mieszkańców osiedla przy ulicy Broniewskiego przedstawiliśmy Prezydentowi problemy tej części Kazimierza Górniczego. Sprawa jest trudna do rozwiązania, ponieważ 100% powierzchni osiedla należy do SRK. Mieszkańcy są wyłączeni z możliwości udziału w Budżecie Obywatelskim, drogi są w fatalnym stanie, nie ma żadnych placów zabaw, a ostatnie boisko stało się składowiskiem odpadów z remontowanego nieopodal budynku. Obiecano nam, że sprawa zostanie przeanalizowana i będzie tematem rozmów z SRK. Będziemy pytać i przypominać o mieszkańcach tej części Dzielnicy. Głównym tematem rozmów było zagospodarowanie obiektów po KWK Kazimierz Juliusz by te po przekształceniu służyły jak największej liczbie mieszkańców. Zastanawialiśmy się skąd pozyskać środki na realizację projektu, jego skali i charakterze. Prezydent obiecał pojawić się na konferencji we wrześniu i poparł nasze działania.

20150703_132610~2

Naszą inicjatywę poparł również Wojciech Gęborek z grupy inicjatywnej powołania Rady Dzielnicy Stary Sosnowiec.

20150703_142157~2

Na koniec dnia spotkaliśmy się z Moniką Krasińską z Radia Katowice oraz Tomaszem Szymczykiem z Dziennika Zachodniego, którzy poparli inicjatywę. Udaliśmy się razem na osiedle Broniewskiego, gdzie odbyliśmy krótki spacer, aby przedstawić problemy o których rozmawialiśmy z Prezydentem Chęcińskim.

20150703_160426

2015-07-03 (1) 2015-07-03 (2) 2015-07-03 (3) 2015-07-03 (4) 2015-07-03 (5)

Komentarze

O Autorze

Zobacz także: