Zrzut ekranu 2015-07-01 12.14.06

Sosnowiec, 01 lipca 2015 r.

 1509109_1616264758586743_7684010244899169837_nW imieniu mieszkańców Kazimierza Górniczego, przedstawicieli akcji TAK dla Rady Dzielnicy Kazimierz Górniczy, Stowarzyszenia Regionalnego Forum dla Zagłębia Dąbrowskiego, oraz Stowarzyszenia Rozwoju Kazimierza Górniczego, zwracamy się do wszystkich środowisk zainteresowanych historią i dziedzictwem Zagłębia Dąbrowskiego o poparcie naszego apelu o utworzenie Skansenu Górniczego w miejscu likwidowanej ostatniej w Zagłębiu Kopalni Węgla Kamiennego Kazimierz-Juliusz. 

W Kazimierzu Górniczym jest jeszcze szansa, aby wzorując się na dobrych przykładach z Polski i z zagranicy dać drugie życie kopalni, przekształcając niektóre jej najcenniejsze elementy w Skansen Zagłębiowskiego Górnictwa Węglowego. Sama lokalizacja tej kopalni daje dodatkowe atuty aby ten obiekt mógł się stać prawdziwą atrakcją. Już sama kopalniana kolej wąskotorowa może być atrakcją samą w sobie, gdyż jak dotąd zachowana jest lokomotywownia, sprawne lokomotywy i torowisko. Pobliskie tereny rekreacyjne, w tym „Balaton” i Park im. Jacka Kuronia to dodatkowe atuty, aby dzielnicy nadać nowe funkcje które z pewnością nie zastąpią przemysłu, ale które mogą zapobiec jej całkowitej degradacji. Nowa funkcja kopalni to nie tylko zachowanie jednego z symbolów Zagłębia, ale i zachowanie pewnej ilości miejsc pracy. Nowa funkcja dzielnicy to także kreacja nowych miejsc pracy służących obsłudze stworzonych w tym miejscu atrakcji.

Wschodnie dzielnice Sosnowca dysponują także kolejnymi, bardzo cennymi obiektami dziedzictwa kulturowego oraz wysokimi walorami przyrodniczymi które po zagospodarowaniu i wypromowaniu wspólnie z Kazimierzem Górniczym mogą stanowić obszar niezwykle atrakcyjny pod względem turystycznym i rekreacyjnym. Mogą z całą pewnością stanowić zaplecze wypoczynkowe, turystyczne i rekreacyjne nie tylko dla wszystkich mieszkańców Sosnowca ale i całego regionu. To wielka i nowa szansa rozwoju dla tych dzielnic, podupadłych po likwidacji tradycyjnych tu dziedzin gospodarki.

Położenie Kazimierza Górniczego jest jego ogromną zaletą. Bliskość tras A4, DK94 i S1 sprawia, że bardzo szybko można tutaj dotrzeć zarówno z miast województwa śląskiego jak i małopolskiego, w tym z Krakowa (obecnie drugiego pod względem liczby mieszkańców miasta w Polsce). Miasta które przy bogactwie swoich zabytków i atrakcji nie posiada tego co będzie mógł zaproponować Kazimierz Górniczy i jego najbliższe otoczenie. Do wykorzystania będzie tu także bliskość Jury Krakowsko – Częstochowskiej odwiedzanej licznie przez turystów chętnych do poznania nowych, wyjątkowych atrakcji. Nie można tu również pominąć faktu że od pewnego czasu przez Kazimierz Górniczy przebiega Droga św. Jakuba – VIA REGIA, będąca najważniejszym szlakiem kulturowym Europy, przy którym znajdują się także tak znane miasta jak np. Kraków, Wrocław, Bruksela czy Paryż. Szlak ten jest pod specjalną opieką Parlamentu Europejskiego, co wyraża się miedzy innymi utworzoną przy tym parlamencie specjalnie do tego celu agendą, dysponującą swoim budżetem który przeznaczony jest na rozwój miejscowości i obiektów znajdujących się przy tym szlaku. Jest to więc także kolejna szansa do wykorzystania dla Kazimierza Górniczego!

To wszystko może się stać i stanie się pod warunkiem powstania kluczowej atrakcji turystycznej w Kazimierzu Górniczym, jaką będzie utworzenie w tym miejscu Skansenu Górniczego. To stanie się zaś realne tylko wtedy gdy działania na rzecz utworzenia Skansenu Górniczego rozpoczną się już teraz, gdy jeszcze proces likwidacji kopalni jest w powijakach. Gdy zachowane są jeszcze jej najcenniejsze elementy, a wartość społeczna tego miejsca jest jeszcze ciągle większa niż wartość złomu który można tu pozyskać. Upływ czasu będzie tu z każdym dniem działał na niekorzyść tej inicjatywy.

Apelujemy zatem do władz miasta Sosnowca, do zagłębiowskich parlamentarzystów, samorządowców, naukowców o wszelką pomoc i aktywne działanie w celu stworzenia warunków, w tym warunków formalno-prawnych  by Skansen Górniczy mógł w Kazimierzu Górniczym powstać. To od Was, osób stanowiących elitę i pretendujących do miana elity politycznej i intelektualnej Zagłębia Dąbrowskiego zależy czy ta niezwykle ważna i symboliczna cząstka wspaniałej historii naszego regionu zostanie uratowana ku pożytkowi przyszłych pokoleń tutejszych mieszkańców, czy zostanie to pogrzebane bezpowrotnie,
a grzech zaniechania spadnie na nasze głowy…

Apelujemy także do wszystkich zagłębiowskich regionalistów, do miłośników dziedzictwa przemysłowego, społeczników, do mieszkańców Kazimierza Górniczego, Sosnowca i całego regionu  o aktywne wsparcie tej inicjatywy, o jej promocję w każdy możliwy sposób, o pozytywną presję na decydentów wszelkich szczebli. To wyjątkowe miejsce zasługuje na to aby je ocalić, aby się stało pozytywnym zaczynem w ponownym rozwoju dzielnicy i miasta.

Łukasz Krawiec
Grupa założycielska powołania
Rady Dzielnicy Kazimierz Górniczy

Dariusz Jurek
Forum dla Zagłębia Dąbrowskiego

Grzegorz Meler
Stowarzyszenie Rozwoju Kazimierza Górniczego

 

Komentarze

O Autorze

Zobacz także: