logo

W dniu 17 czerwca 2015 r. odbyło się zebranie założycielskie Stowarzyszenia Rozwoju Kazimierza Górniczego. Celami Stowarzyszenia jest wspieranie wszelkich działań mających na celu :

  • promocję Kazimierza Górniczego,
  • kultywowanie tradycji historycznych i kulturowych Kazimierza Górniczego,
  • opiniowanie w sprawach dotyczących Dzielnicy,
  • wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych.

11354960_841752282572090_1392435430_n

1509109_1616264758586743_7684010244899169837_nStowarzyszenie będzie realizowało swoje cele poprzez zabieranie głosu i wyrażanie swojego stanowiska na forum publicznym, organizację i udział w projektach, organizację szkoleń, współpracę z organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami i podmiotami, kierowanie do nich postulatów, prowadzenie internetowych serwisów informacyjnych i biuletynów, nawiązywanie i poszerzanie kontaktów z innymi organizacjami społecznymi, prowadzenie działalności doradczej i informacyjnej na rzecz społeczeństwa i organizowanie imprez integracyjnych, promocyjnych i kulturalnych.

Do władz stowarzyszenia zostali wybrani : Grzegorz Meler (przewodniczący), Łukasz Krawiec (wiceprzewodniczący) i Małgorzata Kozłowska (sekretarz).

11125220_841752432572075_1768187527_n

Komentarze

O Autorze

Zobacz także: