1509109_1616264758586743_7684010244899169837_nDnia 12 czerwca 2015r. grupa inicjatywna otrzymała pozytywną decyzję Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Informatyzacji dotyczącą naszego wniosku dotyczącego powołania jednostki pomocniczej Dzielnicy Kazimierz Górniczy. Kolejnym krokiem jest zebranie podpisów poparcia 10% mieszkańców Dzielnicy. W związku z tym uruchomiliśmy 16 punktów informacyjnych w punktach handlowych i usługowych na terenie całego Kazimierza w których można złożyć podpis na liście poparcia oraz otrzymać materiały informacyjne o inicjatywie.

W dniu 17 czerwca 2015 r. w MDK Kazimierz odbędzie się spotkanie organizacyjne z osobami które wyraziły zainteresowanie akcją na poprzednim spotkaniu w marcu. S
potkanie będzie w głównej mierze dotyczyło zbierania podpisów i będzie połączone z zebraniem założycielskim Stowarzyszenia Rozwoju Kazimierza Górniczego.

Pomysł powstania Rady Dzielnicy Kazimierz Górniczy nie jest nowy. Pierwsza inicjatywa miała miejsce w 2014 r., jednak nie doszło wtedy do wyborów do Rady i ostatecznie ona nie powstała ponieważ nie zebrała się odpowiednia liczba chętnych do kandydowania. W tym roku jest inaczej. Postawiliśmy na promocję i skupiliśmy wokół siebie sporą liczbę chętnych do działania osób. Ludzie do tej pory nieaktywni gdy zobaczyli, że są osoby, które chcą działać postanowili wystąpić z własnymi inicjatywami. Nastąpił efekt synergii. Zrobimy wszystko by był to efekt długotrwały.

logo

Równolegle do działań na rzecz powołania Rady Dzielnicy Kazimierz Górniczy powstaje Stowarzyszenie Rozwoju Kazimierza Górniczego, którego celem jest wspieranie wszelkich działań mających na celu promocję Kazimierza Górniczego, kultywowanie tradycji historycznych i kulturowych Kazimierza Górniczego, opiniowanie i komentowanie spraw dotyczących Dzielnicy, integracja społeczności, działalność charytatywna oraz wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych. Jedną z pierwszych inicjatyw którą chcą podjąć mieszkańcy w ramach Stowarzyszenia będzie organizacja m.in. festynu rodzinnego w Parku Kuronia pod koniec wakacji. Jednak inicjatorzy Stowarzyszenia nie ukrywają, że głównym celem będzie walka o zagospodarowanie2015-05-29 12.08.50-1 terenów po zakończeniu likwidacji Kopalni Węgla Kamiennego Kazimierz – Juliusz tak, by te służyły mieszkańcom Sosnowca. Te działania muszą rozpocząć się już teraz i nie można czekać na powstanie Rady Dzielnicy.

Ostatnie miesiące pokazały dobitnie dlaczego stworzenie Rady Dzielnicy jest konieczne. Przez Prezydenta Arkadiusza Chęcińskiego został powołany zespół ds. rewitalizacji Dzielnicy Kazimierz Górniczy do którego zostali zaproszeni m.in. przedstawiciele KWK Kazimierz-Juliusz, Spółki Restrukturyzacji Kopalń, Spółdzielni Mieszkaniowych – Hutnik i Górnik, Spółki administrującej mieszkaniami KWK KJ i wybrani radni z okręgu V. Nie został zaproszony żaden przedstawiciel mieszkańców, czyli grupy osób najbardziej zainteresowanej rozwojem Kazimierza Górniczego. Po cichu została nam odebrana największa przewidziana na ten rok inwestycja, którą miał być remont ulicy Armii Krajowej, a środki przesunięte na inne dzielnice! Mieszkańcy osiedla przy ulicy Broniewskiego są pozbawieni możliwości udziału w projekcie Budżetu Obywatelskiego, ponieważ grunty nie należą do gminy. Infrastruktura w tej części Kazimierza Górnicza jest fatalna. Nie ma żadnego placu zabaw, skwerku, ławek, a ulice ciężko nazwać ulicami z powodu ilości dziur. Jedyne boisko dla dzieci, które znajdowało się w centralnej części osiedla zostało zamienione w składowisko gruzu.

Rada Dzielnicy Kazimierz Górniczy i Stowarzyszenie Rozwoju Kazimierza Górniczego jest w tej chwili jedyną możliwością dla mieszkańców Kazimierza Górniczego by zostać usłyszanym i by władze zaczęły się z nami liczyć. W tej sytuacji politycznej nie jest możliwe by został wybrany radny z naszej dzielnicy. Okręg V do którego należy Kazimierz jest po prostu zbyt duży.

AKTUALIZACJA 17.06.2015! W dniu dzisiejszym uczestniczyłem w spotkaniu zespołu ds. rewitalizacji Kazimierza Górniczego z prawem głosu i wszystko wskazuje na to, że zostanę oficjalnie dopisany do zespołu. Wyjaśniony został również temat remontu Armii Krajowej. Więcej informacji pod linkiem.

 Łukasz Krawiec – Inicjatywa TAK dla Rady Dzielnicy Kazimierz Górniczy.

Komentarze

O Autorze

Zobacz także: