W dniu dzisiejszym przedstawiciele grupy inicjatywnej utworzenia Rady Dzielnicy Kazimierz Górniczy, Stowarzyszenia Rozwoju Kazimierza Górniczego i Forum dla Zagłębia Dąbrowskiego FdZD spotkali się w celu omówienia wspólnych działań na rzecz przekształcenia likwidowanej Kopalni Węgla Kamiennego Kazimierz – Juliusz w Skansen Górniczy na wzór Zabytkowej Kopalni Guido. Będziemy przekonywać władze Sosnowca, władze Województwa Śląskiego, właściciela KWK […]

Czytaj dalej

W dniu 17 czerwca 2015 r. odbyło się zebranie założycielskie Stowarzyszenia Rozwoju Kazimierza Górniczego. Celami Stowarzyszenia jest wspieranie wszelkich działań mających na celu : promocję Kazimierza Górniczego, kultywowanie tradycji historycznych i kulturowych Kazimierza Górniczego, opiniowanie w sprawach dotyczących Dzielnicy, wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych. Stowarzyszenie będzie realizowało swoje cele poprzez zabieranie głosu i wyrażanie […]

Czytaj dalej

Dzisiaj o godzinie 9:00 odbyło się drugie posiedzenie zespołu ds. rewitalizacji Dzielnicy Kazimierz Górniczy. Głównym tematem który został omówiony był projekt Parku Jordanowskiego, który zostanie wybudowany w Parku Miejskim w Kazimierzu. Na lokalizację wybrano miejsce na zachód od Amfiteatru (tzw. Muszelka). Park Jordanowski zostanie podzielony na strefy dla dzieci małych, średnich i dużych, strefę rekreacyjną, […]

Czytaj dalej

Dnia 12 czerwca 2015r. grupa inicjatywna otrzymała pozytywną decyzję Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Informatyzacji dotyczącą naszego wniosku dotyczącego powołania jednostki pomocniczej Dzielnicy Kazimierz Górniczy. Kolejnym krokiem jest zebranie podpisów poparcia 10% mieszkańców Dzielnicy. W związku z tym uruchomiliśmy 16 punktów informacyjnych w punktach handlowych i usługowych na terenie całego Kazimierza w których można złożyć podpis na […]

Czytaj dalej

W dniu 12 czerwca 2015 roku otrzymaliśmy odpowiedź na nasz wniosek o wszczęcie procedury utworzenia jednostki pomocniczej Dzielnicy Kazimierz Górniczy. By doszło do wyborów do Rady Dzielnicy konieczne jest zebranie podpisów poparcia co najmniej 10% mieszkańców Kazimierza Górniczego tj. co najmniej 634 podpisy. W związku z tym zapraszamy wszystkich chętnych do zbierania podpisów w dniu […]

Czytaj dalej

Chcesz szczegółowo poznać zgłoszone w ramach Budżetu Obywatelskiego projekty w swoim Obszarze Konsultacyjnym? Chcesz je uzupełnić o swoje pomysły?  Przyjdź na Fora Mieszkańców.   Celem For Mieszkańców jest przedstawienie informacji na temat zgłoszonych projektów oraz poznanie opinii mieszkańców na ich temat z danego Obszaru Konsultacyjnego.   Spotkania będą miały charakter warsztatowy. W pierwszej części spotkania […]

Czytaj dalej

Z przyjemnością prezentujemy zdjęcia które dostały się do finału konkursu fotograficznego. Z 27 zdjęć wyraliśmy cztery na które głosować można na portalu Facebook – https://www.facebook.com/radadzielnicykazimierz/posts/1624630501083502 Zdjęcie które zdobędzie największą liczbę tzw. lajków wygrywa. Głosujemy do 7 czerwca.

Czytaj dalej