21 kwietnia 2015 roku został na stronie Urzędu Miasta zamieszony raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących zniesienia jednostki pomocniczej – dzielnicy „Kazimierz Górniczy” oraz uchylenia jej statutu. Konsultacje przeprowadzono w dniach 22.04.2015 do 30.04.2015 r. Materiały związane z konsultacjami dostępne były w : Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1, ul. Jasieńskiego 2A Filii nr 12 Biblioteki […]

Czytaj dalej

Podczas targów komunikacji SilesiaKOMUNIKACJA które odbyły się w dniach 22-23 kwietnia 2015 w Expo Silesia prezes spółki Tramwaje Śląskie Tadeusz Freiser opowiadał o planach rozwoju linii tramwajowych Zagłębia Dąbrowskiego. Najważniejszym pomysłem dla mieszkańców naszej dzielnicy jest przedłużenie linii tramwajowej prowadzącej do Kazimierza Górniczego do osiedla Wagowa. Oprócz tego w planach jest przedłużenie linii nr 24 […]

Czytaj dalej

Urząd Miasta w Sosnowcu ogłosił przetarg na budowę boisk szkolnych przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 12 w Sosnowcu-Kazimierzu. Przedmiotem zamówienia jest remont dwóch istniejących boisk sportowych o nawierzchni asfaltowej, w wyniku którego powstaną : boisko do piłki nożnej o wymiarach 27,0m x 56,0m o nawierzchni sportowej syntetycznej. boisko wielofunkcyjne o wymiarach 22,0m x 44,0m o […]

Czytaj dalej

O problemach w sprawie powołania Rady Dzielnicy Kazimierz Górniczy rozmawialiśmy z Łukaszem Krawcem. Co sprawiło, że zainteresował się Pan problemami powołania Rady Dzielnicy? Mieszkam w Kazimierzu Górniczym od urodzenia – to stąd pochodzi moja rodzina i jestem bardzo związany z tym miejscem. Chciałbym, żeby nam mieszkańcom żyło się tutaj coraz lepiej i żeby Kazimierz stał […]

Czytaj dalej