20150520_083931~2Z przyjemnością chcielibyśmy ogłosić konkurs, którego tematem będzie zdjęcie przedstawiające najpiękniejsze zdaniem autora miejsce na terenie Dzielnicy Kazimierz Górniczy.

Termin nadsyłania prac to 31 maja 2015 r.

Spośród nadesłanych prac jury wybierze trzy najlepsze (ich zdaniem) i przedstawi pod głosowanie na profilu FB TAK dla Rady Dzielnicy Kazimierz Górniczy oraz na stronie WWW Kazimierz-Górniczy.pl

Nagroda to książka Stanisława Góry o historii Kopalni Kazimierz – Juliusz.

Zdjęcie z tytułem, imieniem i nazwiskiem autora – przykład („tytuł zdjęcia” autor: Henryk Sienkiewicz) należy wysłać na adres rada.kazimierz@gmail.com

 

 

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

I Zasady konkursu fotograficznego.

 1. W konkursie może brać udział każdy kto polubił profil FB TAK dla Rady Dzielnicy Kazimierz Górniczy ( https://www.facebook.com/radadzielnicykazimierz )
 2. Zdjęcie z tytułem, imieniem i nazwiskiem autora – przykład („tytuł zdjęcia” autor: Henryk Sienkiewicz) należy wysłać na adres rada.kazimierz@gmail.com .
 3. Każdy użytkownik może przesłać dowolną liczbę zdjęć. Termin nadsyłania zdjęć- 31 maja 2015 r.
 4. Zdjęcia zawierające wszelkiego rodzaju kryptoreklamę, oraz te, które w swojej treści nie przestrzegają  ustawy antyalkoholowej, lub w jakikolwiek sposób promują inne środki odurzające, nie będą dopuszczone do konkursu.
 5. Spośród nadesłanych zdjęć jury wybierze trzy zdjęcia na które będzie możliwość głosowania poprzez profil na FB TAK dla Rady Dzielnicy Kazimierz Górniczy oraz stronę WWW Kazimierz-Górniczy.pl
 6. Zdjęcie z największym poparciem (komentarze, ‚lajki’) wygrywa.

II Wymagania dotyczące zdjęć wysyłanych na konkurs.

 1. Minimalny wymiar zdjęcia to 2 mpx
 2. Nie ma żadnych wymogów co do obróbki zdjęcia.
 3. Zdjęcia muszą się odnosić do tematu konkursu.
 4. Uczestnicy wyrażają zgodę na publikowanie zdjęć na portalu Kazimierz-gorniczy.pl i na profilu FB TAK dla Rady Dzielnicy Kazimierz Górniczy oraz na ich obróbkę.

V Nagrody

 1. Zamieszczenie zwycięskiego zdjęcia, na głównej stronie naszego portalu internetowego i na profilu na portalu Facebook
 2. Nagroda książkowa –  „Kopalnia Węgla Kamiennego Kazimierz-Juliusz w Sosnowcu” autor Stanisław Górka.

VI Uwagi

 1. Wszelkie wątpliwości co do zgodności nadesłanego zdjęcia z obowiązującym tematem oraz z niniejszym regulaminem rozstrzyga jury.
 2. W przypadkach wątpliwych w zakresie niniejszego konkursu – jury ma zawsze rację.

 

Komentarze

O Autorze

Zobacz także: