rozporządzenieBardzo ważna informacja dla byłych pracowników KWK Kazimierz-Juliusz! Z dniem 11 kwietnia 2015 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie określenia przedsiębiorstwa górniczego zobowiązanego do wypłaty rent wyrównawczych oraz wydawania bezpłatnego węgla w naturze byłym pracownikom Kopalni Węgla Kamiennego „Kazimierz-Juliusz” sp. z o.o.o. z siedzibą w Sosnowcu.

Jak czytamy w uzasadnieniu rozporządzenia – wydanie decyzji ministra związane jest z postawieniem w stan likwidacji Kopalni z Sosnowca i koniecznością określenia podmiotu, który będzie kontynuował wypłaty rent wyrównawczych.

Do wypłaty rent wyrównawczych, oraz do wydawania bezpłatnego węgla w naturze została zobowiązana Spółka Restrukturyzacji Kopalń z Bytomia, która przejęła majątek KWK Kazimierz-Juliusz oraz zobowiązana jest do przeprowadzenia likwidacji Zakładu Górniczego.

Rozporządzenie nie zawiera uregulowań, dotyczących wydawania deputatów węglowych byłym pracownikom Kopalni przed dniem 1 stycznia 2015 r., ponieważ te zostały uregulowane w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy KWK Kazimierz-Juliusz z dnia 28 sierpnia 1997 r., oraz w załączniku do tego układu – Regulaminie przyznawania i wydawania deputatu węglowego w KWK Kazimierz-Juliusz Sp. z o.o. w Sosnowcu, który zgodnie z Protokołami Dodatkowymi nr 53 i 54 odbierał prawo do deputatów węglowych najpierw spadkobiercom pracowników Kopalni, a następnie samym emerytom i rencistom.

Źródło

Komentarze

O Autorze

Zobacz także: