logoBudżet Obywatelski to projekt umożliwiający mieszkańcom Sosnowca włączenie się w zmianę naszego miasta i realizację projektów najbardziej dla nas potrzebnych. Mimo, że budżet projektu nie jest duży i stanowi zaledwie 1% budżetu miasta, to za przypisane do obszarów konsultacyjnych kwoty można wykonać sporo ciekawych, ale niestety niskobudżetowych projektów.

W edycji 2014 r. Sosnowiec był podzielony na zaledwie 7 obszarów konsultacyjnych. Kwota przypisana na dany obszar była zdecydowanie większa niż teraz i wynosiła dla obszaru Kazimierz, Porąbka, Juliusz, Ostrowy, Maczki, Kolonia Cieśla aż 846 tyś., jednak trudno sobie wyobrazić by mógł zostać wybrany projekt, który byłby użyteczny dla wszystkich tych dzielnic.

Obszary konsultacyjne 2014 r. - źródło www..konsultacje.sosnowiec.pl

Obszary konsultacyjne 2014 r. – źródło www..konsultacje.sosnowiec.pl

Dlatego w edycji 2015 podjęto bardzo mądrą decyzję i  Sosnowiec został podzielony aż na 16 obszarów konsultacyjnych.
Obszar nr 13 dotyczy tylko i wyłączne Kazimierza Górniczego i jego budżet wynosi 154 tys. zł dla projektów w tzw. strefie mieszkańca i tyle samo w strefie drogowej. Oprócz tego możemy się starać o realizację projektów z puli 1 mln. zł na strefę edukacji która nie jest podzielona na obszary konsultacyjne.

Obszary konsultacyjne 2015 r. - źródło www..konsultacje.sosnowiec.pl

Obszary konsultacyjne 2015 r. – źródło www..konsultacje.sosnowiec.pl

Projekty można składać do 22 maja 2015 r.!

 

Projekty złożone w ramach Budżetu Obywatelskiego 2014.:

 1. DORAŹNY REMONT NAWIERZCHNI UL. LIMBOWA W TYM PRZEDE WSZYSTKIM ZAŁATANIE DZIUR ORAZ KOLEIN
  NUMER PROJEKTU: VI/1 | KWOTA: 71 466 zł »
 1. BUDOWA BOISK SZKOLNYCH PRZY ZSO NR 12
  NUMER PROJEKTU: VI/2 | KWOTA: 846 000 zł »
 1. REWITALIZACJA PLACU W CENTRUM OS. JULIUSZ
  NUMER PROJEKTU: VI/3 | KWOTA: 200 000 zł »
 1. KRAINA MARZEŃ REWITALIZACJA ISTNIEJĄCEGO PLACU ZABAW DLA DZIECI WRAZ Z BUDOWĄ SIŁOWNI NA ŚWIEŻYM POWIETRZU W MACZKACH ORAZ BUDOWA PLACÓW ZABAW W KOLONII CIEŚLE I STARYCH MACZKACH
  NUMER PROJEKTU: VI/5 | KWOTA: 135 885 zł »
 1. SIŁOWNIA POD CHMURKĄ – ZAKĄTEK AKTYWNEGO WYPOCZYNKU
  NUMER PROJEKTU: VI/6 | KWOTA: 90 000 zł »
 1. MIĘDZYPOKOLENIOWY KOMPLEKS REKREACYJNO-SPORTOWY
  NUMER PROJEKTU: VI/7 VI/16 VI/17 VI/18 | KWOTA: 578 000 zł »
 1. ZIELONY PARKING – WYKONANIE 10 MIEJSC PARKINGOWYCH Z PŁYT AŻUROWYCH PRZY UL. SKWEROWEJ 21
  NUMER PROJEKTU: VI/8 | KWOTA: 40 000 zł  »
 1. SIŁOWNIA NA POWIETRZU ORAZ MIEJSCE DO GRILLOWANIA I PALENISKO Z INFRASTRUKTURĄ W PARKU KURONIA
  NUMER PROJEKTU: VI/9 | KWOTA: 73 880 zł »
 1. ZINTEGROWANY PARK DZIELNICOWY
  NUMER PROJEKTU: V/10 VI/14 | KWOTA: 160 000 zł »
 1. RAZEM TWORZYMY JULIUSZ KAZIMIERZ -PROJEKT POLEGAJĄCY NA ROZBUDOWIE INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ
  NUMER PROJEKTU: VI/12 VI/22 VI/24 | KWOTA: 500 000 zł »
 1. REMONT ULICY KLUBOWEJ WRAZ Z CHODNIKIEM
  NUMER PROJEKTU: VI/13 | KWOTA: 300 000 zł »
 1. JEDNOSTRONNA BUDOWA CHODNIKA ORAZ ŚCIEŻKI ROWEROWEJ, WYRÓWNANIE PASA ZIELENI
  NUMER PROJEKTU: VI/15 KWOTA: 450 000 zł »
 1. BUDOWA „STREFY WYPOCZYNKU” W PARKU DZIELNICY MACZKI
  NUMER PROJEKTU: VI/19 | KWOTA: 74 161 zł »
 1. REMONT ULICY, BUDOWA PARKINGÓW, UŁOŻENIE CHODNIKÓW PRZY UL. WAGOWEJ W SOSNOWCU
  NUMER PROJEKTU: VI/20 | KWOTA: 750 000 zł »
 1. RENOWACJA I ODNOWA PLACU ZABAW DLA DZIECI
  NUMER PROJEKTU: VI/23 | KWOTA: 70 000 zł »
 1. ZABEZPIECZENIE PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH W OKOLICY SP 12 ORAZ MONITORING SKRZYŻOWANIA UL GŁÓWNEJ, KOŚCIUSZKOWCÓW ORAZ ARMII KRAJOWEJ
  NUMER PROJEKTU: VI/25 | KWOTA: 55 000 zł »

Komentarze

O Autorze

Zobacz także: