21 kwietnia 2015 roku został na stronie Urzędu Miasta zamieszony raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących zniesienia jednostki pomocniczej – dzielnicy „Kazimierz Górniczy” oraz uchylenia jej statutu.
Konsultacje przeprowadzono w dniach 22.04.2015 do 30.04.2015 r. Materiały związane z konsultacjami dostępne były w :

  • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1, ul. Jasieńskiego 2A
  • Filii nr 12 Biblioteki Miejskiego – Porąbka, ul. Zagórska 3
  • Miejskim Domu Kultury Kazimierz, ul. Główna 19
  • Biurze Obsługi Interesanta – budynek Urzędu Miejskiego al. Zwycięztwa 20

W ramach konsultacji wpłynęło 11 ankiet :

  • 7 ankiet za zniesieniem jednostki pomocniczej i uchyleniem jej statutu
  • 1 ankieta za zniesieniem jednostki pomocniczy Kazimierz-Górniczy
  • 1 ankieta za zniesieniem statutu
  • 1 ankieta błędnie uzupełniona
  • 1 ankieta pusta.

Źródło : http://www.bip.um.sosnowiec.pl/dokument.php?iddok=42778&idmp=5845&r=r

 

Komentarze

O Autorze

Zobacz także: